Contact

AB DZIERZBUD Sp. z o.o. – Sitz
ul. Świętojańska 71/2
PL-81-389 Gdynia
Tel.: +48 58 719 15 71
Tel.:/Fax: +48 58 354 31 18
abdzierzbud@abdzierzbud.com.pl

VAT NO.PL 586 226 08 94
REGON 22 11 22 574
Handelsregistereintrag bei Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Kammer für Wirtschaft des Gerichtsregisters
KRS 0000369262
Stammkapital 7.650,00 zł

Transport Basis Dzierzgoń
ul. Betoniarzy 4
PL-82-440 Dzierzgoń
Tel.: +48 668 450 669
logistyka@abdzierzbud.com.pl