Prace ślusarsko – spawalnicze

Zgodność z normami PN-EN ISO 17660-1:2008 oraz PN-EN ISO 15614-1:2008/A2:2012

Wykorzystujemy kwalifikowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach technologie spawania

Metoda MAG 135

Gwarancja jakości spoin, duża wydajność

spawalnicze1

Protokół kwalifikowania

protokol_m protokol2_m

spa1 spa2 spa3 spa4 spa5 spa6 spa7
spa8 spa9 spa10 spa11 spa12 spa13 spa14